Hulpverlening voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in Oost-Vlaanderen

Vanaf 2021 is aanmelden van minderjarige plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet meer mogelijk

Het Ambulant Forensisch Aanmeldingsteam, kortweg AMFORA is een samenwerkingsverband tussen CGG Eclips, CGG De Drie Stromen, CAW Oost-Vlaanderen en OBRA|BAKEN vzw, dat in 2016 werd opgericht om het instroombeleid en begeleidingsaanbod voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen Oost-Vlaanderen optimaal af te stemmen.